Thiết bị - Nhà xưởng

1. Diện tích nhà xưởng:
      Xưởng sản xuất 1 :200m²
      Xưởng sản xuất 2: 250m²
2. Số lượng công nhân may 2 xưởng: 100 công nhân
.3. Cán bộ kỹ thuật :30 người.
4. Chuyền may : 6 chuyền.

Không có nhận xét nào: